ცილოვანი ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები /
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცილოვანი ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ)
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-system
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი №1-005
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Appendix #1-005
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.05.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.04.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ახალი ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი
ცვლილება "15.06.11დარეგისტრირდეს და აღინუსხოს სამედიცინო სადიაგნოსტიკო ინ ვიტრო ტესტ სისტემების კატალოგის ნომრის ცვლილება: ცილოვანი ჰორმონის სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები დანართი # 1-005-ის ცვლილება (კატალოგის ნომრის ცვლილება) მწარმოებელი - ”NovaTec Immunodiagnostica GmbH” (გერმანია) "
ცვლილება "16.05.11 დარეგისტრირდეს და აღინუსხოს რეგისტრირებულ ნოზოლოგიაში სამედიცინო სადიაგნოსტიკო ინ ვიტრო ტესტ–სისტემების დამატება: ცილოვანი ჰორმონების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემები დანართი №1-005-ის (04.04.2008) დამატება რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 04.04.2013 მწარმოებელი - NovaTec Immundiagnostica GmbH (გერმანია) "
კომენტარები
   
  დაბრუნება