კონვულექსი / Convulex®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002744
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კონვულექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Convulex®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valproic acid
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150მგ რბილი კაფსულა №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Soft capsules 150mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს კრისტალი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელის ცვლილება)
ცვლილება "ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: Convulex® 150mg, 150 მგ გასტრორეზისტენტული რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H. (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - თეა ჩალაძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 08.07.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება