კონვულექსი / Convulex®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002743
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კონვულექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Convulex®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valproic acid
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ რბილი კაფსულა №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Soft capsules 500mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს კრისტალი
ცვლილება "ბრძ№ 02-919/ო 12.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Convulex® 500 mg, 500მგ გასტრო-რეზისტენტული რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - G.L. Pharma GmbH (ავსტრია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - G.L. Pharma GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 08.07.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელის ცვლილება)
ცვლილება "ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: Convulex® 500mg, 500 მგ გასტრორეზისტენტული რბილი კაფსულა №100 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H. (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - თეა ჩალაძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 08.07.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 12.06.12
2. აღიარებითი 12.06.12
3. აღიარებითი 12.06.12
4. აღიარებითი 12.06.12