ეგილოკი / Egilok®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002146
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეგილოკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Egilok®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ ტაბლეტი №60 ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 25mg #60 in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რ(II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგის ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Egilok®, 25მგ ტაბლეტი №20 ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტაცია
ცვლილება 05.10.11 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - მზა პროდუქტის საწარმოო სერიის მოცულობის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 20.07.11
1. 30.04.10
2. 30.04.10