ეგილოკი / Egilok®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002147
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეგილოკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Egilok®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ ტაბლეტი №60 ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 50mg #60 in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რ(II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგის ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება 05.10.11 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - მზა პროდუქტის საწარმოო სერიის მოცულობის ცვლილება.
ცვლილება ხელახალი რეგისტაცია
ცვლილება "№02-367/o 25.05.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Egilok® 50 mg, 50მგ ტაბლეტი №60 ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-1213/ო 03.08.12 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Egilok® 50 mg, 50მგ ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - EGIS Pharmaceuticals PLC (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - EGIS Pharmaceuticals PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნიუ ჯორჯია-555“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
კომენტარები
   
1. 30.04.10
2. 30.04.10
1. აღიარებითი 25.05.11
2. აღიარებითი 25.05.11
1. აღიარებითი 03.08.12
2. აღიარებითი 03.08.12
3. აღიარებითი 03.08.12
4. აღიარებითი 03.08.12