ტორვაკარდი / TORVACARD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002328
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტორვაკარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TORVACARD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atorvastatine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 40mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovak Republic
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.05.2015
გაცემის რეჟიმი რ(II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი-ავენტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№ 02-686/ო 03.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: TORVACARD® 40 mg, 40მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Zentiva k.s (ჩეხეთის რესპუბლიკა) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Zentiva k.s. (ჩეხეთის რესპუბლიკა) პროდუქტის რეალიზაციაზე ავტორიზაციის მქონე პირი - ELPIS Ltd. (ლატვია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 24.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 03.05.12
2. აღიარებითი 03.05.12
3. აღიარებითი 03.05.12
4. აღიარებითი 03.05.12