ტორვაკარდი / TORVACARD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002327
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტორვაკარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TORVACARD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atorvastatine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 20mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovak Republic
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.05.2015
გაცემის რეჟიმი რ(II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი-ავენტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება "02-352/o 23.05.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: TORVACARD® 20mg, 20მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით. მწარმოებელი - ZENTIVA k.s. (ჩეხეთის რესპუბლიკა) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - ZENTIVA k.s. (ჩეხეთის რესპუბლიკა) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ლუკა 2010“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 24.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 23.05.11
2. აღიარებითი 23.05.11