ციმაზინი / CIMAZINE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-005144
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციმაზინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CIMAZINE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Chlorpromazine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ/მლ 2მლ ი.მ. და ი.ვ საინექციო ხსნარი ამპულა №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 25mg/ml 2ml solution for I.M. and I.V. injection in ampoules #50
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.04.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.04.2016
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედ. განვით. ფონდი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 29.04.11
2. 29.04.11