ეგილოკი რეტარდი / EGILOK ® RETARD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002247
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეგილოკი რეტარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EGILOK ® RETARD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ გარსით დაფარული რეტარდი ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated retard Tablets100mg №30
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგის ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება 18.04.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების,მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება, ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№ 02-919/ო 12.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Egilok®R 100mg, 100მგ პროლონგირებული გამონთავისუფლების ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 18.04.11
2. 18.04.11
1. აღიარებითი 12.06.12
2. აღიარებითი 12.06.12
3. აღიარებითი 12.06.12
4. აღიარებითი 12.06.12