სანორინ /
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #რ--002638
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სანორინ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ)
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ):
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა:
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 01.01.1970
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.01.1970
გაცემის რეჟიმი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება