ლეფლუმაქსი / Leflumax®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002796
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლეფლუმაქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Leflumax®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Levofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 750 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 750mg #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Argentina
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმა საქართველო
კომენტარები
   
  დაბრუნება