ატრიკანი 250 / ATRICAN® 250
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002274
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატრიკანი 250
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ATRICAN® 250
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tenonitrozole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მგ ნაწლავში ხსნადი კაფსულა №8
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Gastro-resistant capsules 250mg #8
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ინოტერა შუზის წარმომადგენლობა
ცვლილება xelaxali registracia I რიგის ა ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№02-71/ო 16.03.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: ATRICAN 250® 250მგ ნაწლავში ხსნადი კაფსულა №8 მწარმოებელი - INNOTHERA CHOUZY (საფრანგეთი) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.05.2015 "
ცვლილება 19.12.11 I რიგის ცვლილება - ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11