ვიტაპროსტი / VITAPROST ®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002806
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვიტაპროსტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VITAPROST ®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _(Samprost)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ რექტალური სუპოზიტორია#10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Rectal supporitories 50mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.08.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ნიფარმი
ცვლილება II რიგის ცვლილება - ფარმაცვეტული პროდუქტის ფორმის ცვლილება/დამატება
ცვლილება 18.02.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 18.02.11