შიდსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა /
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: წს #რ 000222
სავაჭრო დასახელება (ქართ) შიდსის აღმომჩენი ტესტ-სისტემა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ)
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-17
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Apendix N1-17
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.05.2005
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.05.2010
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები