სომაზინა / Somazina®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002652
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სომაზინა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Somazina®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Citicoline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/მლ 30მლ პერორალური ხსნარი მინის ფლაკონში შპრიც-დოზატორთან ერთად
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral solution 100mg/ml 30ml in glass flacon with syring-dosator
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება 11.10.2011I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
1. 11.10.11
1. აღიარებითი 29.06.10
2. აღიარებითი 29.06.10
2. 11.10.11