ნალოქსონი / NALOXON
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002122
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნალოქსონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NALOXON
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Naloxon Hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,4მგ/1მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 0,4mg/1ml for I.V. I.M. and S/C injection in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს გეა
ცვლილება xelaxali registracia I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება.
ცვლილება "02-10/ო 28.02.2011 საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინების შესახებ. NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF 400მკგ/მლ 1მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ამპულა №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Warsaw Pharmaceutical Works POLFA S.A. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გეა“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 26.04.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 28.02.10
2. აღიარებითი 28.02.10