ექსტრანილი / EXTRANEAL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001937
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ექსტრანილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EXTRANEAL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Icodextrini
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7.5% 2000მლ პერიტონეალური სადიალიზო ხსნარი TwinBag -ის პლასტიკურ შეფუთვაში (კონტეინერში)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 7,5% 2000ml solution for peritoneal dialysis in plastic container -Twinbeg
მწარმოებელი ქვეყანა: Ireland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს კომპანია მედინსერვი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ№02-10/ო 28.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: EXTRANEAL (icodextrin) Peritoneal Dialysis Solution 2000მლ პერიტონეალური სადეალიზო ხსნარი UltraBag-ის პლასტიკურ შეფუთვაში (კონტეინერში) მწარმოებელი - Baxter Healthcare Corporation (აშშ) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Baxter AG (შვეიცარია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - აშშ ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს კომპანია „მედინსერვი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 29.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
1. აღიარებითი 28.02.11