დიანილი პდ4 გლუკოზა1.36% / DIANEAL PD4 Glucose 1.36%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001925
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიანილი პდ4 გლუკოზა1.36%
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIANEAL PD4 Glucose 1.36%
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1.36% 2500მლ პერიტონეალური სადიალიზო ხსნარი TwinBag - პლასტიკურ შეფუთვაში(კონტეინერში)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1.36% 2500ml solution for peritoneal dialysis in plastic container -TwinBag
მწარმოებელი ქვეყანა: Ireland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს კომპანია მედინსერვი
ცვლილება "02-10/ო 28.02.2011 საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინების შესახებ DIANEAL Low Calcium (2.5mEq/L) Peritoneal Dialysis Solution with 1.5% Dextrose 2500მლ პერიტონეალური სადეალიზო ხსნარი UltraBag-ის პლასტიკურ შეფუთვაში (კონტეინერში) მწარმოებელი - Baxter Healthcare Corporation (აშშ) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Baxter AG (შვეიცარია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - აშშ ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს კომპანია „მედინსერვი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 29.03.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
1. აღიარებითი 28.02.11