ჰიდროკორტიზონი 1% / Hydrocortisone 1%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002750
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰიდროკორტიზონი 1%
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Hydrocortisone 1%
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Hydrocortisone acetate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1% Cream 15g for external use in a tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ს.კ. იმპექსი
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№140/ო 18.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Hydrocortisonum AFP 10მგ/გ 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში მწარმოებელი - AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 10.11.2013 "
ცვლილება "ბრძ№02-1347/ო 13.12.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Hydrocortisonum AFP 10 mg/g, krem, 10მგ/გ 15გ ადგილობრივი გამოყენების კრემი ტუბში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 10.11.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 18.02.11
2. აღიარებითი 18.02.11
3. აღიარებითი 18.02.11