პროგრაფი / PROGRAF®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002339
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პროგრაფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PROGRAF®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tacrolimus
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1მგ კაფსულა №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules1mg #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Ireland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.10.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენელი დ. კუპრაშვილი
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში (სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის სახელწოდების ცვლილება), შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "27.01.2011 Prograf® 1mg კაფსულა №50 მწარმოებელი - Astellas Ireland Co. Ltd (ირლანდია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Astellas Pharma Europe B.V. (ნიდერლანდები) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 10.10.2011 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 27.01.11
2. აღიარებითი 27.01.11