ზანტაკი / Zantac®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002232
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზანტაკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zantac®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ranitidine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 150mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-811/ო 31.08.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Zantac® 150 mg, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს “ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-1062/ო 13.10.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Zantac® , 150 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome SA (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline α.ε.β.ε. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "27.01.2011 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Zantac 150მგ ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Wellcome UK Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1430/ო 27.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Zantac® 150 mg, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome SA (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Wellcome UK Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 27.01.11
2. აღიარებითი 27.01.11
1.აღიარებითი 31.08.2011
2.აღიარებითი 31.08.2011
1. აღიარებითი 13.10.11
1. აღიარებითი 27.12.11
2. აღიარებითი 27.12.11
3. აღიარებითი 27.12.11
4. აღიარებითი 27.12.11
1. 07.05.10
2. 07.05.10