კორდარონი / CORDARONE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001852
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კორდარონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CORDARONE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amiodarone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 200mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი-ავენტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№ 02-1001/ო 26.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Cordarone® 200 mg, 200მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Sanofi-aventis Latvia SIA (ლატვია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1430/ო 27.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Cordarone® 200 mg, 200მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Chinoin Private Co. Ltd. (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - sanofi-aventis France (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.03.2015 "
ცვლილება 28.04.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "27.01.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: CORDARONE® 200mg 200მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - CHINOIN Chemical and Pharmaceutical Works Co. Ltd (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - sanofi-aventis france (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-343/ო 06.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Cordarone® 200 mg, 200მგ ტაბლეტი #30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათალისწინებით მწარმოებელი - Chinoin Private Co. Ltd (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Санофи-Авентис България ЕООД (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე -ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1213/ო 03.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Cordarone® 200 mg, 200მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Chinoin Private Co. Ltd (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - sanofi-aventis France (საფგრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნიუ ჯორჯია-555“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 27.01.11
2. აღიარებითი 27.01.11
1. 28.04.11
2. 28.04.11
1. აღიარებითი 27.12.11
2. აღიარებითი 27.12.11
3. აღიარებითი 27.12.11
4. აღიარებითი 27.12.11
1. აღიარებითი 06.03.12
2. აღიარებითი 06.03.12
3. აღიარებითი 06.03.12
4. აღიარებითი 06.03.12
1. აღიარებითი 03.08.12
2. აღიარებითი 03.08.12
3. აღიარებითი 03.08.12