ანატოქსინი ტეტანუსის ადსორბირებული თხევადი(АС-ანატოქსინი) / АНАТОКСИН столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-анатоксин),
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002150
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ანატოქსინი ტეტანუსის ადსორბირებული თხევადი(АС-ანატოქსინი)
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) АНАТОКСИН столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-анатоксин),
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: -
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტეტანუსის გასუფთავებული ადსორბირებული თხევადი ანატოქსინი - 1მლ (2 დოზა) კანქვეშ შესაყვანი სუსპენზიის სახით ამპულა #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.