ვოლტარენი / VOLTAREN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002212
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვოლტარენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VOLTAREN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 75mg/3ml solution 3ml for I.V. and I.M. injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№ 02-1036/ო 29.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren®, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - ФАМАР A.B.E. (საბერძნეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis (Hellas) A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1036/ო 29.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren®, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - ФАМАР A.B.E. (საბერძნეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis (Hellas) A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-240/ო 16.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren® 75 mg/3 ml, 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Hungaria Kft. (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Hungaria Kft. (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - უნგრეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ფარმაჯორჯია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-795/ო 23.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren®, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ან განზავების შემდეგ ინტრავენურად ნელი ინფუზიისთვის ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - „UNITED PHARMA” Ltd (საქართველო) რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება)
ცვლილება 13.12.2011I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "20.12.2010 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: VOLTAREN® 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Pharma AG, Stein (შვეიცარია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis (Hellas) A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „პრაიმფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "#02-295/o 10.05.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren®, 75მგ/3მლ 3მლ საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Pharma AG, Stein (შვეიცარია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis (Hellas) A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-117/ო 25.01.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren® 75 mg/3 ml, 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. საინფუზიო და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Hungária Kft (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Hungária Kft (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - უნგრეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-1219/ო 16.11.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltarène® 75 mg/3 ml 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №2 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "04.03.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Voltaren® , 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. საინფუზიო და ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) პროდუქტის რეალიზაციაზე ავტორიზაციის მქონე პირი - შპს „ციტოკომპანია“ (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "#02-317/ო 16.05.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren®, 75მგ/3მლ 3მლ ი.ვ. საინფუზიო და ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-686/ო 04.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltarén® 75 mg solución inyectable, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №6 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Farmacéutica, S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Farmacéutica, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ესპანიოლა“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-574/ო 17.04.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltaren 75 mg/3 ml, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Pharma S.A.S. (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Farma S.p.A. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voltarene® 75 mg/3 ml, 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №2 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 20.12.10
1.07.05.10
2. 07.05.10
1. აღიარებითი 04.03.11
2. აღიარებითი 04.03.11
3. აღიარებითი 04.03.11
4. აღიარებითი 04.03.11
5. აღიარებითი 04.03.11
1. აღიარებითი 10.05.11
2. აღიარებითი 10.05.11
1. აღიარებითი 16.05.11
2. აღიარებითი 16.05.11
1.აღიარებითი 04.08.2011
2.აღიარებითი 04.08.2011
3.აღიარებითი 04.08.2011
1. აღიარებითი 16.11.11
2. აღიარებითი 16.11.11
3. აღიარებითი 16.11.11
1. აღიარებითი 25.01.12
2. აღიარებითი 25.01.12
1. აღიარებითი 16.02.12
2. აღიარებითი 16.02.12
1. აღიარებითი 17.04.12
1. აღიარებითი 23.05.12
2. აღიარებითი 23.05.12