კარვედილოლი ლეკი / CARVEDILOL Lek®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002201
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კარვედილოლი ლეკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CARVEDILOL Lek®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carvedilol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 25mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
lek farmacevtikalsis warmomadgenloba
კომენტარები
   
1. 07.05.10
2. 07.05.10