აუგმენტინი / Augmentin TM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002185
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აუგმენტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Augmentin TM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amoxycillin+Clavulanate potassium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 457მგ/5მლ ფხვნილი 70მლ ორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად მინის ბოთლში საზომი ხუფით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder for 475mg/5ml oral suspension in glass bottle with measuring cap
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 03.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომაგდენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-690/ო 06.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: AUGMENTIN®, (400მგ+ 57მგ)/5მლ ფხვნილი 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად მინის ბოთლში საზომი ხუფით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება)
ცვლილება "ბრძ#02-713/ო 11.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.6. Augmentin BIS, 400მგ/57მგ/5მლ 70მლ ორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფარმაცევტული სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით ფხვნილი მინის ფლაკონში საზომი ხუფით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - SmithKline Beecham PLС (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-373/ო 13.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin BIS 400 mg/57 mg/5 ml, 400მგ/57მგ/5მლ 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი მინის ბოთლში საზომი ხუფით ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - SmithKline Beecham PLC (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 06.08.2011
2.აღიარებითი 06.08.2011
3.აღიარებითი 06.08.2011
4.აღიარებითი 06.08.2011
5.აღიარებითი 06.08.2011
1.აღიარებითი 11.08.2011
2.აღიარებითი 11.08.2011
1. აღიარებითი 13.03.12
2. აღიარებითი 13.03.12
3. აღიარებითი 13.03.12
4. აღიარებითი 13.03.12
5. აღიარებითი 13.03.12
6. აღიარებითი 13.03.12