აუგმენტინი / Augmentin TM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002184
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აუგმენტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Augmentin TM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amoxycillin+Clavulanate potassium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1გ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 1g #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 03.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
glaqsosmitklainis warmomadgenloba
ცვლილება xelaxali registracia I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება)
ცვლილება "ბრძ№ 02-1430/ო 27.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin®, 875 მგ/125 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Beecham Group Plc (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-239/ო 28.04.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Augmentin® 875 mg/125 mg, 875მგ/125მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Beecham Group Plc (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-170/ო 03.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentine® 500/125 mg, 500მგ/125მგ ტაბლეტი №12 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-150/ო 01.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentine® 875 mg/125 mg, 875 მგ/125 მგ ტაბლეტი №12 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „მაქსფარმა“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-995/ო 26.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin® 875mg/125mg, 875მგ/125მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Beecham Group Plc (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "21.02.11 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin® 875მგ+125მგ ტაბლეტი №14 მწარმოებელი - SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 3.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-170/ო 03.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentine® 875 mg/125 mg, 875 მგ/125 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №12 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-831/ო 29.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin® 875 mg/125 mg, 875მგ/125მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Beecham Group Plc (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - „UNITED PHARMA” Ltd (საქართველო) რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-959/ო 19.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Augmentin 875mg/125mg, 875მგ/125მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SmithKline Beecham Pharmaceuticals (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Beecham Group Plc (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნიუ ჯორჯია - 555“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 03.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 21.02.11
2. აღიარებითი 21.02.11
3. აღიარებითი 21.02.11
1. აღიარებითი 28.04.11
2. აღიარებითი 28.04.11
3. აღიარებითი 28.04.11
1. აღიარებითი 27.12.11
2. აღიარებითი 27.12.11
3. აღიარებითი 27.12.11
4. აღიარებითი 27.12.11.
1. აღიარებითი 01.02.12
2. აღიარებითი 01.02.12
3. აღიარებითი 01.02.12
1. აღიარებითი 03.02.12
2. აღიარებითი 03.02.12
1. აღიარებითი 29.05.12
2. აღიარებითი 29.05.12
1. აღიარებითი 19.06.12
2. აღიარებითი 19.06.12
3. აღიარებითი 19.06.12